top of page

Izvir Krupe

Izvir Krupe je eden najlepših izvirov v Beli krajini. Reka Krupa je 2.5 km dolga reka. Njen izvir se nahaja v pod istoimensko vasjo. Izvira pod 30 m visoko kamnito steno. Struga ima, na nekaterih mesti, karakteristike kanjona. V vasi Klošter se reka izlije v reko Lahinjo z leve strani. Višinska razlika med izvirom in izlivom je le okoli 6 m.

Reka je zaščitena kot naravni spomenik in je bila vključena v ekološko omrežje Natura 2000. Izvir je glavna atrakcija na Kraški učini poti od Lebice do Krupe. V sedimentu izvirnega jezera so odkrili edino slovensko nahajališče jamske školjke - jalžićeve kongerije (Congeria jalzici) leta 1970. Najdene so bile tudi endemne vrste jamskih polžev. Tu najdemo tudi človeško ribico (Proteus anguinus). Zaradi velikega povprečnega pretoka (okoli 1000 l/s) je reka Krupa je nekoč poganjala več žag in mlinov. Kamniti jez ob izviru je bil obnovljen leta 1989.

Kje odkriti

Izvir Krupe se nahaja v istoimenski vasi Krupa v občini Semič. Pred vasjo se nahaja parkirišče katero je namenjeno obiskovalcem izvira. Vožnja z avtomobilom do izvira se ne priporoča.

Parkirno mesto se nahaja 250 m od izvira oziroma 5 min hoje. Pot od parkirnega mesta do izvira je ustrezno označena.

bottom of page