top of page

Sinjevrški kal

Sinji vrh se nahaja v nad Suho dolino v občini Črnomelj. Za vasjo se nahaja manjši kal s kamnitim dnom – redkost v Beli krajini. Bližnji studenec napaja kal. Voda iz studenca se predhodno zbira v rezervoarju in le višek teče naprej v kal. Celotno območje kala prestavlja pomembno naravno okolje za mnoge živalske vrste in je zaščiteno območje.

Kal lahko razdelimo na tri območja. Prvo je kal, s kamnitim dnom in zajezitvijo. Tu so nekoč vaščani prali oblačila, imeli vir pitne vode in vodo za živali. Drugo območje se nahaja nad kalom. Tu se nahaja Kapelica Marije s sveto Bernardko Lurško zgrajeno leta 1936. Tretje območje kala se nahaja nad drugim. Tu se nahaja rezervoar vode. Zgrajen je bil leta 1884. Bile so položene tudi cevi, ki vodijo v vas. Šele, ko je rezervoar pol se voda izteka v kal. Približno 100 m po kalu voda postopno ponikne v podzemlje.

Kje odkriti

Sinji vrh se nahaja v občini Črnomelj, na glavni cesti Vinica – Stari trg. Kal se nahaja izza vasi. Če se vozite iz smeri Vinice proti Staremu trgu, zavijte desno pri cerkvi v vas. Takoj zavijte levo in nadaljujte ravno približno 300 m. Na koncu vasi zavijte levo, tu se zavije na gozdno pot. Vozite še 50 m in boste prispeli do ribnika. Vozite previdno po gozdni poti. Avtomobil lahko pustite od poti preden zavijete levo in se sprehodite do ribnika.

bottom of page