top of page

Bajer pri Potokih

Bajer se imenuje zajetje pod vasjo Potoki v rožendolski dolini. Že ime Potoki namiguje na dejstvo, da je kraj in okolica polna raznih potokov in izvirov. Potok je bil zajezen pri Bajerju in voda uporabljena za parne lokomotive. V bližini zajetja Bajer se nahaja vhod v Semiški tunel, ki je najdaljši enotirni železniški tunel v Sloveniji (1975 m).

Celotno območje je eno največjih mokrišči v Semiški občini. Zaradi velike koncentracije potokov, izvirov v kombinaciji z akumulacijo vode, so se ustvarili idealni pogoje za živali in rastline. Bajer je pravi raj za dvoživke. Najbolj pogoste so gozdne žabe, hribski urh, zelena žaba in močerad. Navadni koščak ima tudi tu svoj življenjski prostor skupaj z raznimi žuželkami, polži, črvi, itd. Pred leti je bil izveden preizkus s katerim so potrdili, da voda iz Bajerja teče v reko Krupo. Kar pomeni, da je Bajer povezan s Krupo preko podzemnih poti in prispeva k vodnatosti reke.

Kje odkriti

Na glavni cesti Črnomelj-Novo mesto, nad Semičem, v smeri Novega mesta, zavijte desno proti Uršnim selom. Po približno 2.3 km zavijte levo, proti vasi Potoki. Po okoli 600 m lokalne ceste boste prispeli pod Bajer. Parkirna mesta so na voljo pred stavbo v kateri se nahajajo stare črpalke.

bottom of page