top of page

Botlivec

Botlivec je tipičen kraški izvir značilen za plitvi kras Bele krajine. Voda priteka iz jame na obrobju doline Lahinje in se po 30 m steka v njo. Izvirna jama z večjim vhodom se odpira pod skalno steno. Po treh metrih se strop spusti, rov ob potoku pa zoži. Jama je dostopna v dolžini 7 m. Na dnu jame je grušč in naplavina ilovice.

Ob srednjem vodostaju ima potok pretok približno 1l/s in presahne le ob daljši suši. Vodno zaledje potoka prestavlja Velika loza, vrtačast ravnik med Gradcem in Geršiči. Do izgradnje vodovoda leta 1971 je bil Botlivec pomemben lokalni vir za Gradac in Geršiče. Okoli leta 1936 so na vhodu v jamo naredili betonsko pregrado za zadrževanje vode, pred jamo pa korito. Starejši prebivalci pomnijo, da so pred izvirom od cerkvenih praznikih prirejali shode in veselice.

Kje odkriti

Botlivec se nahaja sredi gozdu ob reki Lahinji med Gradacem in vasjo Geršiči. Če potujete po cesti Gradac – Metlika, v smeri Metlike boste po približno 1,5 km po Gradacu zagledali tablo za naselje Geršiči. Zavijte levo. Vozite ravno ter po 1 km zavijte levo na gozdno pot. Vozite ravno in po približno 800 metrih boste prispeli do odcepa za Botlivec na vaši desni in nazaj. Prevozno sredstvo pustite ob gozdni poti in nadaljujte peš do cilja.

bottom of page