top of page

Divji potok

Divji potok, ki ima povirje nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah, je na prevladujoči dolomitni kamninski podlagi ustvaril zelo razgibano in slikovito strugo, polno slapičev, tolmunov in brzic. Potok večino svojega toka teče skozi gozd. Po približno 3,5 km toka hudourniškega značaja se izlije v Črmošnjičico, ki teče proti Dolenjskim Toplicam.

Posebnost Divjega potoka je izločanje lehnjaka. Lehnjak je sedimentna kamnina, ki se izloča iz vode, bogate s kalcijevim karbonatom. Le ta se odlaga na mahove in rastlinje ter ustvarja brzice, slapišča in druge prepreke v strugi. Z izločanjem se pragovi in slapišča nenehno spreminjajo oz. rastejo, vse višji padci pa vodi dajejo večjo moč za ustvarjanje tolmunov. K vodnatosti Divjega potoka prispeva voda iz izvirne vodne jame Mašelj. Divji potok z okolico predstavlja pomemben življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Med najznačilnejšimi sta rak koščak in navadni močerad. Med prevladujočimi listavci sta bukev in beli gaber. V podrasti uspevajo mnoge zeliščne vrste kot so čemaž, veliki zvonček in navadna kalužnica.

Kje odkriti

Divji potok se nahaja pri Črmošnjicah. Če potujete po cesti Semič-Dolenjske toplice, proti Dolenjskim toplicam, v vasi Srednja vas, preden pridete do Črmošnjic se na desni strani nahaja cesta do Divjega potoka. Bodite pozorni na spomenik na desni strani, takoj za njim zavijte desno dol. Po 600 m boste prispeli do parkirnega mesta. Učna pot se začne malce nazaj od parkirnega mesta takoj pred manjšim mostičkom skozi potok.

bottom of page