top of page

Grad Turn

Grad naj bi zgradili v 14.st. V pisnih zapisih je bil prvič omenjen leta 1463. Danes so grad in zemljišče odkupili lokalni kmetje in se zemlja uporablja za pašo. Celoten kompleks je ruševina z minimalnim vzdrževanjem. Pod gradom se nahaja izvir Podturnščice kateri se pozneje pridruži Obrščica.

Lastniki gradu so bili grofje Frankopani in pozneje vitezi Guraltiči. V 16.st je bil lastnik Jakob Strauss, ki ga je prodal guvernerju Metlike. Po letu 1550 so bili lastniki Schnitzenbaumovi. Od leta 1621 je bil lastnik Mihael Benardič. Blizu konca 17.st je grad Turn kupil grof Janez Jurij Apfaltrer. Leta 1791 je bil grad kupljen s strani Nikolaja Paunoviča. Leta 1841 je Matija Primic oženil vdovo Ano Fredrik Paunovič in postal lastnik. Umrl je leta 1855, Ana je ostala lastnica a je umrla leto dni kasneje. Franc Friedau je kupil grad. Leta 1882 je grad kupilo avstrijsko gorsko rudarsko podjetje. Leta 1888 je bil grad v lasti Hinka Grunwalda ter 1896 Emanuel Kuhnel. Pred prvo svetovno vojno je bil grad v večini opuščen in delno že razvalina.

Kje odkriti

Na glavni cesti Črnomelj-Vinica je smerokaz za naselje Breznik. Zavijte z glavne ceste proti vasi. V vasi pri manjšem klancu zavijte levo. Ruševine gradu so vidne že preden prispete v vas. Po zavoju se vozite še kakšni 100 m in parkirajte avtomobil.

bottom of page