top of page

Gradac

Gradac v Občini Metlika je eno večjih naselij v Beli krajini z okoli 400 prebivalci. Ime ima po istoimenskem gradu, ki stoji v okljuku reke Lahinje. Grad je prvič omenjen 1326, sedanjo klasicistično podobo pa je dobil po prezidavi v 19. stoletju. Glavna predela Gradaca sta naselji Klošter in Okljuka.

Iz podatkovne zbirke Arhiva Republike Slovenije, ki vsebuje tudi pregled map zemljiških katastrov 19. stoletja, je razvidno, da se med mapami tedanjega Franciscejskega katastra za Kranjsko, ki je nastajal v obdobju od 1823 do 1869, nahaja tudi mapa katastrske občine Gradac. V Gradacu je od 1858 do 1882 obratovala za tiste čase razmeroma velika železolivarna, v kateri je bilo stalno zaposlenih 50 delavcev, s pridobivanjem rud in zunanjimi deli pa si je prek nje kruh služilo več kot 300 delavcev ter okoli 20 do 30 voznikov. 18. junija 1944 je bil v krajevni dvorani v Gradacu ustanovljen Rdeči križ Slovenije.

V letih 1944 do leta 1945 je v gradu delovala oficirska šola. Gradac je bil včasih trg, po drugi svetovni vojni do konca junija 1955 pa samostojna občina. Takrat je bil Gradac pridružen današnji občini Metlika.

Blizu novega gasilskega doma ob cesti proti Črnomlju so igrišča za košarko, rokomet, mali nogomet, balinanje in odbojko.

Kje odkriti

Naselje Gradac se nahaja v Občini Metlika. Če potujete v smeri Črnomlja iz Metlike je Gradac oddaljen približno 8 km. Ima še posebej dobro lego, saj je približno enako oddaljen od vseh treh največjih naselij v Beli krajini. Od Metlike je oddalje okoli 8 km, od Semiča in Črnomlja pa okoli 7 km.

bottom of page