top of page

Izvir Obrščice

Obrščica je pritok bližnjega izvira Podturnščice, kateri se nahaja približno 500 m stran. Voda priteče iz v približno 1.5 m globokega jarka nad katerim visi kamnita stena. Voda neposredno teče v plitko depresijo dolgo približno 70 m.

V sušni sezoni se pretok izvira zmanjša na komaj 3 l/s, med tem, ko lahko v mokrih obdobjih maksimalen pretok doseže 1000 l/s. V preteklosti je bila Obrščica pomemben vir pitne vode za lokalno prebivalstvo, kar tudi za napajanje živine. Z izgradnjo vodovodnega omrežja v bližnjih vaseh je Obrščica izgubila svojo vlogo kot vir pitne vode.  Četudi je izgubila svoj prvotni namen je ostala pomemben del lokalne naravne zgodovine. Ko je bil izvir zajezen je nastalo mokrišče in posledično tudi pomemben življenjski prostor za mnoge redke in ogrožene živali in rastline.

Kje odkriti

Izvir Obrščice se nahaja za vasjo Obrh pri Dragatušu.

Če se peljete po glavni cesti Črnomelj-Vinica proti Vinici je ob cesti smerokaz za Obrh pri Dragatušu. Sledite znaku, preden prispete v vas zavijte desno in vozite še kakšnih 150 m. Sledite cesti med hišami in proti koncu zavijte desno. Na koncu je viden parkirni prostor.

bottom of page