top of page

Kraška jama Judovska hiša

Kraška jama leži za vasjo Moverna vas, najdemo jo v gozdu nad reko Krupo. V apnencu jo je izdolbla predhodnica Krupe. Arheološka izkopavanja v letih 1960, 1985 in 1987 so razkrila obdobje poselitve oziroma njene uporabe. Najdbe kamenih orodij v najstarejših plasteh dokazujejo, da je bila jama občasno poseljena že v starejši kameni dobi in je tako potrjena prva paleolitska postaja v Beli krajini.

Kostni ostanki pripadajo alpskemu svizcu, divji svinji, lisici, vidri, jelenu, kozi in ovci, psu pa tudi pticam. Za datacijo je pomemben predvsem svizec. Keramične najdbe in kosti domačih živali v mlajših plasteh kažejo, da je bila jama obiskana tudi v neolitskem in eneolitskem obdobju, to je v času mlajše kamene in bakrene dobe (ok. 5000 do ok. 3000 pr.n.š.). Vse najdbe so na voljo za ogled v Semiškem regionalnem muzeju in muzeju Bela Krajina v Metliki. Kraška jama je zaščita kot naravni spomenik. Vsak Božič lokalno društvo uprizori jaslice. Na ogled so tudi skulpture ter glasba v živo.

Kje odkriti

Kraška jama Judovska hiša je dostopna z glavne ceste Semič-Gradac iz Stranske vasi. V smeri proti Gradacu, pred koncem Stranke vasi zavijte levo. Vozite se še kakšnih 300 m do parkirnega mesta. Do jame je potrebno peš. Levo od parkirnega mesta pojdite po pot navzdol levo. Nadaljujte skozi most čez reko Krupo in potem kakšnih 200 m po gozdni poti do Judovske jame.

bottom of page