top of page

Kraška jama Zdenc

Jama Zdenc je eden najlepše urejenih vodnih virov v Beli krajini. Pri vhodu se nahaja obnovljeno zajemališče, perišče, napajališče ter kip lurške Marije. Za vhodom se nahaja izvirna, 78m dolga jama, ki jo je izoblikoval podzemni pritok potoka Vidovec. Podzemni rov po katerem teče potok Vidovec je širok le nekaj metrov. Opozarjamo, da je obisk jame je možen le v spremstvu jamarjev!

Celoten jamski sistem Vidovec – Zdenc sestavljata kraški jami Zdenc in Vidovec ter potok Vidovec. Potok ima vse karakteristike značilne kraške ponikovalnice. Povirje potoka se nahaja na lapornih vodonosnikih izpod Drašičev. Jama Zdenc, imenovana tudi Božakovska jama ima stalni izvir. Njena globina se okoli 3m. Skupna dolžina jame je okoli 155m.

Kje odkriti

Kraška jama Zdenc se nahaja pod vasjo Božakovo v občini Metlika. Če se vozite po cesti Gradac – Metlika, pri semaforiranem križišču peljite ravno približno 100 metrov. Videli boste smerokaz za Božakovo, zavijte desno. Vozite ravno. Pri prehodu čez železniški prehod v vasi Rosalnice zavijte proti Božakovem. Vozite ravno, približno 3 km skozi vasi Radoviči in Želebej. Ko prispete v vas Božakovo vozite počasi in boste po približno 50 m na levi videli smerokaz za Drašiče. Zavijte levo. Po približno 300 m zavijte desno na gozdno pot in potem takoj levo. Zdenc se nahaja približno 100 metrov nižje.

bottom of page