top of page

Obrh v Metliki

Potok Obrh izvira v globoki zatrepni dolini pod starim mestnim jedrom v Metliki. Voda izvira iz 33 m dolgega in 9 m globokega sifona. Preden je bil zgrajen vodovod so na tej lokaciji prali svoja oblačila in odnašali pitno vodo. Bližina Obrha staremu mestnemu jedru pomeni, da je bil nekoč stičišče in središče mestnega življenja in informacij.

Obrh je levi pritok reke Kolpe. Povprečni pretok vode v sušnih obdobjih precej pade. Preden je bil zgrajen vodovod leta 1935 je bilo na Obrhu perišče. Kot dokaz temu stoji betonsko perišče, dolgo nekaj metrov pri izviru. Perišče ima dolgo zgodovino in je staro vsaj 200 let. Danes se voda črpa v rezervoar nad Metliko v povprečnim pretokom okoli 28 litrov na sekundo. Leta 2018 je bilo celotno območje obnovljeno in ohranjeno. Dodane so bile info table in klopi. Manjši most skozi Obrh je bil tudi rekonstruiran. Nad celotnim območjem stoji metliški grad.

Kje odkriti

Obrh se nahaja blizu starega mestnega jedra v Metliki. Če prihajate v Metliko s smeri Črnomlja se vozite ravno skozi križišče približno 900 metrov. Ko bo viden hotel Bela krajina na vaši levi zavijte ostro desno in se peljite po ozki ulici gor približno 100 metrov. Potem zavijte levo na Partizanski trg in se peljite še 100 metrov. Parkirajte avtomobil tukaj. S parkirnega mesta hodite ravno in se držite desne strani. Iščite modri znak z napisom »Vodni vir Obrh«. Po ozki poti pojdite navzdol. Obrh bo kmalu viden na vaši desni.

bottom of page