top of page

Radenski kal

Kal je elipsoidne oblike in meri 21 x 19 metrov. Na severovzhodni strani kala se nahaja betonsko korito. Drugo ime za Radenski kal je Radenska luža. V neposredni bližini kala je krmišče za divjad. Kal je delno obraščen z gozdom in je na seznamu zaščitenih območij Natura 2000.

V preteklosti je bil kal onesnažen in posledično je bila kakovost vode zelo slaba.  Danes je kakovost vode veliko boljša. Okoli kala vodi manjša učna pot ob kateri lahko preizkusite svoje znanje dreves in grmov. Radenski kal prestavlja pomemben življenjski prostor za mnoge živali. V kalu rastejo mnoge vodne trave. Lokvanj je najbolj opazen. V bližini kala je lovska koča, ki je v lasti bližnje lovske družine.

Kje odkriti

Na cesti Vinica-Stari trg, v smeri Vinice po približno 3 km od križišča za Stari trg in Vinico bodite pozorni na manjšo kapelico na levi in smerokaz »Radenski kal«. Zavijte na gozdno pot ter se vozite približno 150 m. Prispeli boste do lovske koče. Kal se nahaja na desni strani.

bottom of page